fbpx

UYGULAMALI DERSLER

UYGULAMALI DERSLER

Kurumumuzda; Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Modern Dans – Bale, Satranç, Bilişim Teknolojileri – Kodlama gibi derslerin koordinasyonu Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin akademik ve dil alanlarındaki başarılarına ek olarak; sosyal, kültürel, bilişsel ve sportif alanlarda da öncelikle grup çalışmalarında kendilerini geliştirmeleri, hobi olarak uğraşması hatta yetenekleri ölçüsünde ilgi duyduğu alanda bireysel olarak kişisel gelişimine katkı sağlamak hedeflediğimiz eğitim politikalarından birisidir. Bu amaçla; Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Öğrenci Yetenek Tarama ve Geliştirme Programı sayesinde, öğrencilerimizin bu alanlardaki gelişimleri takip edilmekte, her quarter verilen Branş Karneleri yoluyla da velilerimiz bilgilendirilmektedir. Bunun yanı sıra kendi yaş grubunda özel yeteneğe sahip olan öğrenciler de bu yolla belirlenmekte, velileriyle birebir görüşülerek gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/26599678-group-of-kids-on-creative-school-lesson-class-Stock-Photo-1200x700.jpg

KODLAMA

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji olarak Kodlama Eğitimi ana sınıfından itibaren tüm sınıf seviyelerinde uygulanmaktadır. Ana sınıfı ve 1.sınıflarımızda Bilgisayar Bilimi temelleri ve Scratch JR ile temel kodlama becerileri kazandırdığımız öğrencilerimiz; analitik düşünme, ileri seviye sorun çözme kabiliyetleri ve algoritma yapısı öğrenirler. İlkokul 2.sınıtan itibaren K-5 müfredatı, kodlamada karar mekanizmaları, tekrarlayan kodlar ve matematik derslerinde yardımcı cebir uygulamaları ile devam eden kodlama derslerimizi alan öğrencilerimiz; eğlenceli puzzle ve bulmaca oyunlarını kodlayarak çözüyorlar. Ortaokul seviyesinde; code.org, scratch, blockly vb. uygulamalara ilaveten 3B tasarım, Çoklu ortam (multimedya), Lego Robotik ve Arduino ile süren kodlama derslerimiz, multidisipliner yaklaşımla, genç bireylere problemlere kayıtsız kalmak yerine çözüm üreten bireyler olmayı aşılamaktadır. Kodlama dersleri ile; mühendislik, yazılım ve proje yönetimi becerileri kazanan öğrencilerimiz erken yaşta dahil oldukları kodlama dünyasında geleceğin mucitleri olarak yerlerini almaya hazırlanıyor.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/20680824-Portrait-of-teacher-and-students-looking-something-at-the-laptop-Stock-Photo-500x350.jpg

LEGO ROBOTİK

İlkokul ve ortaokul seviyesinde Lego Technic ve Robotik ile öğrencilerimiz eğlenirken öğreniyor, keşfe dayalı süreçte öz güven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bireyler olma yolunda ilerliyor. Okulumuzu ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil etmek ve duyarlı profesyonelliği ve dostça rekabeti turnuva ortamında deneyimlemek için her yıl Robotik konusunda yetenekli öğrencilerimiz ile FLL JR ve FLL Şampiyonasına katılıyoruz. EV3 Robot setleri ile ışık, denge, mesafe gibi sensörleri kullanmayı ve servo motorları kontrol edip kodlamayı, legodan inşa ettikleri iskeletlerle robotlarını oluşturmayı öğrenen öğrencilerimiz yenilikçi çözümlere proje temelli yaklaşımlarla ulaşıyorlar.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/46594448-Kid-with-drawn-robot-hands-against-blackboard-Schoolchild-in-Stock-Photo-500x350.jpg

3B TASARIM

3B Tasarım müfredatıyla; 3 boyutlu uzayda çizimler yapabilme kabiliyetini kazanan öğrencilerimiz TinkerCAD, Sketch Up, 123D Design gibi 3 boyutlu tasarım programlarında çalışmalar yaparak hayal güçlerini dijital ortama ve hayata aktarmanın yollarını öğreniyorlar. Yaratıcılıklarını ve mucit yanlarını açığa çıkarmayı hedefleyen çalışmalarımızla öğrencilerimiz meslek hayatlarında da faydalanabilecekleri kazanımları ortaokul  seviyesinde ediniyorlar.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/41752078-She-is-a-prefect-students-Stock-Photo-500x350.jpg

ARDUNIO

Arduino Uno board ile programlama yapan ortaokul  öğrencilerimiz elektronik devreleri, sensörleri ve motorları arduino board kullanarak tam ve bütün bir sistem haline getiriyor; birbirinden yenilikçi tasarımlara imza atıyorlar. Java tabanlı programlama dilini kullandığımız arduino programlama ile tasarladığımız devreleri programlıyoruz. Kablolar, dirençler ve karmaşık elektronik devre elemanları kullanarak sistemlerimizi oluşturuyoruz.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/77146463-Student-girl-in-electronics-laboratory-experiment-with-microcontroller-Stock-Photo-500x350.jpg

BEDEN EĞİTİMİ

Amerikan Kültür Koleji’nden mezun olan her öğrenci spesifik olarak olimpik sporlar ile tanışır ve diğer bütün spor branşları hakkında donanımlı bir kültüre sahip olur. Amerikan Kültür Koleji’nde Beden Eğitimi ve Spor dersi, ulusal ve uluslararası müfredatlar ile zenginleştirilmiş dikey planlamalar doğrultusunda öğrencilerimizin doğal hayata aktarabilecekleri, yaşam becerilerinin kazanılmasında genel eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilerimizin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler. Buna göre; Beden Eğitimi derslerinde; anaokulu ve ilkokul seviyesinde fundamental eğitim dediğimiz her branştaki temel teknikler öğrencilerimize tanıtılır. Yüzme ana branş derslerimizdendir ve her yaş grubunda büyük önem taşır. Dört temel stil ile ilk defa bu düzeyde tanışırlar. Öğrencilerimiz motorik özelliklerinin keşfi ve spor kimliklerini oluşturmak adına dönemde bir sefer olmak üzere “Gelişim Ağırlıklı Yetenek Testleri”ne tabii tutulurlar. Hız-güç- esneklik-sıçrama gibi temel becerilere ek olarak boy ve kilo ölçümleri ile de öğrencilerimizin yetenek ve becerileri keşfedilir. Futbol-Basketbol- Yüzme-Voleybol-Atletizm-Jimnastik gibi temel branşlara yönlendirilir. Ortaokul seviyelerinde yüzme dersinin yanı sıra Okçuluk-Hamsball- Speedstack gibi spesifik sporlarla öğrencilerimiz yeniliklere açık öğrenim konusunda bilgi sahibi olurlar. Tüm bu çalışmalar kurulan okul takımlarımızın katılımıyla il, ilçe ve Türkiye çapında düzenlenen yarışmalar, turnuvalarla pekiştirilir.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/44913355-Coach-Giving-Team-Talk-To-Elementary-School-Basketball-Team-Stock-Photo-500x350.jpg

GÖRSEL SANATLAR

Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersinde; bilgi ve beceri kazanmalarının yanında, görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Buna göre; ana sınıfları seviyesinde kolaj çalışmaları, tasarım çalışmaları, pastel boya, şekilleri birleştirme, kuru boya, keçeli boya, baskı teknikleri, mandala, seramik tasarımlar, maske çalışması, renk çalışması, farklı materyallerden resim oluşturma, imgesel çalışma, natürmort çalışma, sıçratma teknikleriyle çalışılır. İlkokul, ve ortaokul düzeyinde ise baskı teknikleri, lavi, suluboya, kolaj, kuru boya, pastel boya, keçeli boya, renk çalışmaları, perspektif, atık malzemelerle çalışmalar, maske çalışmaları, akrilik boya, tuval çalışmaları, guaj boya, dekoratif tasarım (karton, çerçeve, kitap ayracı, hediye kartı vb. gibi), seramik tablo, keçe tasarımları, dream catcher (rüya kapanı), mandala, doodle art, karikatür, afiş, imgesel resim, karakalem resim, imza çalışmaları, silüet ve galaksi çalışmaları gibi başlıklarda konular işlenmekte olup yenilikçi kendini tekrarlamaktan uzak sıradışı konulara da yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar il, ilçe ve ülke çapında düzenlenen yarışmalara katılımla pekiştirilir.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/42634603-School-student-classroom-Stock-Photo-500x350.jpg

DANS-MÜZİK-DRAMA

Ortaokul son sınıfa gelmiş her Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji öğrencisinin, ses eğitimini tamamlamış, en az bir enstrüman çalacak düzeyde olması hedeflenmiştir. Buna göre; müzik derslerinde; her sınıf seviyesinde öğrenci koroları, solo performanslar, ana sınıfları ve ilkokul kademesinde Kodaly, Dalcrose, Eurythmycs gibi müzik teknikleri, orf çalgıları, ders çalgısı olarak melodika, ortaokulda ritim ve perküsyon atölye çalışmaları yapılır. Bunun yanı sıra, temel müzik bilgileri ve müzik kültürü tüm sınıflar düzeyinde verilmektedir. Yapılan bu çalışmalar yıl boyunca yapılan gösteri ve etkinliklerde sergilenerek pekiştirilir.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/44634338-Group-Of-Students-Playing-In-School-Orchestra-Together-Stock-Photo-500x350.jpg

BALE

Sofya Ulusal Müzik ve Bale Akademisi’nin belirlemiş olduğu müfredata uygun olarak öğrencilerin uluslararası geçerli sertifika programı olan Vaganova derslerinin hareket ve kombinasyonlarının öğretilmesi ve öğrencilerin derece sınavlarına hazırlanmaları için yapılan klasik bale derslerini kapsar. Dersin içinde tamamı özel müzik ve kombinasyonlardan oluşan stretching, temel ve ileri jimnastik, kondisyon çalışmaları, barre, orta ve köşe hareketlerinin uygulanması vardır. Seviyeye göre point (parmakucu ayakkabisi) dersleri de yapılmaktadır.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/41044068-Group-of-pretty-graceful-young-ballerinas-practicing-pirouettes-Stock-Photo-500x350.jpg

DANS DERSLERİ

Ana sınıfımızdan ilkokul 3. sınıfımıza kadar dans derslerinde; öğrencilerimizin dönem başında yapılan dans ölçüm testi sonrası beden farkındalıklarını ortaya çıkararak mevcut esnekliklerini geliştirilmesi, beden koordinasyonunu sağlamak ve geliştirmeye yönelik egzersizleri yapılır. Olası sakatlanmaları önlemek ve kasları derse hazır hale getirmek için yapılan özel stretching hareketleri uygulanır. Ayrıca derslerimiz; ritim duygusunu aşılamak için derste özel seçilmiş parçaların kullanılması, temel dans adım ve hareketlerinin öğrenilmesi ve uygulanması, bireysel ya da grup halinde yapılan çeşitli dans oyun ve etkinliklerini kapsar.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/69037119-Little-boys-and-girls-studying-contemp-dance-in-junior-class-Stock-Photo-500x350.jpg

SATRANÇ

Öğrencilerimizin küçük yaştan başlayarak kişilik gelişmesinde satrancın pozitif etkilerinden yararlanma, dikkat ve konsantrasyon, sabırlı ve ölçülü olma, olumlu davranışlar geliştirmeleri, hedeflenmiştir. Buna göre; Ana sınıflarında derslerde taşların değeri ve hareketi, kaleyle taş isteme, fille taş isteme, şah çekme, ilkokulda taş isteme, şah çekme, tek hamlelik matlar, taktik hamleler, strateji, açılış ilkeleri, oyun ortası ve oyun sonu vb. satranç teknikleri öğretilir. Tüm bu çalışmalar kurulan satranç takımlarımızın katılımıyla il, ilçe ve ülke çapında düzenlenen turnuvalarla pekiştirilir.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/80211391-Young-boy-playing-chess-with-grandfather-Stock-Photo-500x350.jpg