Home Page


Saltm Programları
Saltm Programları

Ana sınıfından itibaren ilkokul, ortaokul ve lisemizde akademik alanlarda belirlenen kazanımlara paralel olarak hazırlanmış “Zenginleştirilmiş Akademik Programlar” öğrencilerimizin en üst düzeyde bilgi edinmelerini sağlıyor. Tüm akademik dersler ek müfredatlar ile desteklenirken, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri tüm sınıflar düzeyinde özel olarak hazırlanmış ve ileri müfredat programları ile zenginleştirilmiştir.

İNGİLİZCE FEN & MATEMATİK

İNGİLİZCE FEN & MATEMATİK

Matematik, Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji öğrencilerinin “zor bir ders” kategorisinden çıkardığı ve en sevilen derslerin başında yer aldığı bir bilim dalı olmuştur. Ana sınıfı ve ilkokulda “oyunlarla matematik”, “İngilizce matematik” ile başlayan etüt tipi çalışmalar; ortaokul ve lisede, ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan yarışma ve olimpiyatlara katılıma dönüşmekte, böylece öğrencilerimiz bu alanda temel ve ileri matematik becerilerini edinme ve sunma imkanına sahip olabilmektedir.

EĞİTİM SİSTEMİ
EĞİTİM SİSTEMİ

Çift öğretmen uygulaması sadece Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji’nde!
Çift öğretmen uygulamasında ise bir öğretmen hazırlanan plan ve senaryolarla dersi işlerken, diğer öğretmen öğrencileri ve öğrenme ortamını izleyerek sürece katkıda bulunur. Çabuk öğrenen öğrenciler ek çalışmalarla desteklenirken, daha yavaş öğrenen öğrenciler için takviye çalışmalar yapılır.

Gelecek Burada Başlar!

  • Değişen ve gelişen dünyada değiştiren ve geliştiren bireyler için çalışıyoruz.

  • Önceliklerinizi biliyor, sizlere özel okulculukta yepyeni standartlar sunuyoruz.


Öğrenebilirsin!
Saltm Programları

YARATICI SANAT
YARATICI SANAT

Müzik, Görsel Sanatlar, Bale-Dans, Tiyatro, Drama, Güzel Sanatlar

MATEMATİK
MATEMATİK

Analitik Beceri, Mantık, Problem Çözme, Matematik Konsepti

Dil
Dil

Yoğun Program, ELL Koçluğu, Çift Öğretmen, Çift Dilli Eğitim, TOEFL, SAT

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ AKADEMİK PROGRAMLAR
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ AKADEMİK PROGRAMLAR

Akademik programları müfredat gerekliliği olarak değil, hayatın içinde var olan gerçekliğiyle ele alıyoruz.

BİLİM
BİLİM

Fen Laboratuvarı Deneyleri, Bilimsel Düşünceler, Bilim Konsepti, Problem Çözme, Bilim Atölyeleri

TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİ

Kodlama Atölyeleri, Robotik, Arduino, Mühendislik Becerileri, Lego Robotik, Şampiyonalar, Programlama Etkinlikleri, Kodlama Saati


Bloğumuz
AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ’NDEN SON HABERLER..


FEATURED LINKS

Enter k12

Etkinlik Takvimi

Yemek Listesi

Yüzme Saatleri

Yazılı Tarihleri

Veli Görüşme Randevu

Bültenler

İngilizce Dökümanlar