fbpx

GÖRSEL SANATLAR

Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersinde: Sanat Eğitiminin asıl amacı olan kişilik eğitimini ön planda tutarak, sanatın asıl  amacının iyi bir ressam, iyi bir heykeltraş, iyi bir fotoğrafçı yetiştirmekten ve ortaya müthiş bir sanat eseri çıkarmaktan ziyade, sanata duyarlı ve ilgili ,çevresine saygı duyan ,iyi bir “sanat izleyicisi “ yetiştirmek olduğunu bilerek ilk olarak entelektüel ,çevresinde olup bitenler hakkında fikir sahibi olan ,geçmiş ve güncel sanattan haberdar olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bunun yanında bilgi ve beceri kazanırken , görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz..

Buna göre; ana sınıfları seviyesinde kolaj çalışmaları, tasarım çalışmaları, pastel boya, şekilleri birleştirme, kuru boya, keçeli boya, baskı teknikleri, mandala, seramik tasarımlar, maske çalışması, renk çalışması, farklı materyallerden resim oluşturma, imgesel çalışma, natürmort çalışma, sıçratma teknikleriyle çalışılır.

İlkokul ve Ortaokul düzeyinde ise: Baskı teknikleri, lavi, suluboya, kolaj, kuru boya, pastel boya, keçeli boya, renk çalışmaları, perspektif, atık malzemelerle çalışmalar, maske çalışmaları, akrilik boya, tuval çalışmaları, guaj boya, dekoratif tasarım (karton, çerçeve, kitap ayracı, hediye kartı vb. gibi), seramik tablo, keçe tasarımları, dreamcatcher (rüya kapanı), mandala, doodle art, karikatür, afiş, imgesel resim, karakalem resim, imza çalışmaları, siluet ve galaksi çalışmaları gibi başlıklarda konular işlenmekte olup yenilikçi kendini tekrarlamaktan uzak sıra dışı konulara da yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar il, ilçe ve ülke çapında düzenlenen yarışmalara katılımla pekiştirilir.