fbpx

EKO OKUL

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ AK İLKOKULU 2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EKO-OKULLAR PROJESİ EYLEM PLANI

EKO OKUL NEDİR ?

“Eco-Schools, çevre eğitimi vakfının “öğrencileri sürdürülebilir dünyamızın eğlenceli, eyleme yönelik ve sosyal sorumluluk sahibi öğrenime katılarak ihtiyaç duydukları değişim olmaları için güçlendirmeyi” amaçlayan uluslararası bir programdır.”


ÖZEL BEYLİKDÜZÜ AK İLKOKULU

2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

“EKO-OKULLAR PROJESİ”

EYLEM PLANI

KONU: SU

 

EYLÜL 

 

-Tüm okulun eko okul projesi hakkında (Okula yeni katılan 

öğrenci, öğretmen ve okul personelinin bilgilendirilmesi)             

-TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı sitenin ve eko okul 

sayfasının incelenmesi                                                –

Zümrelerin yıllık planlarında konuya ilişkin etkinliklere yer 

vermesi                                                     

-Eko okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi          

-Eylem planının hazırlanması ve göre dağılımı                             

                                                     

                                                      

                

EKİM 

 

-Okulun web sitesinde eko okullar konusunun, eylem planının , 

eko timin paylaşılması                                                           

-Eko okul panosunun güncellenmesi                                   

-Eylem planının panolara asılması                                                

-Eko planının Eko okul Ulusal Koordinatörlüğüne 

gönderilmesi                                                                               

-Su ile slogan oluşturulması                                                        

-Suyun önemine ilişkin sözlerin öğrenciler tarafından 

araştırılması ve bulunan sözlerin resimlerle 

desteklenerek okulun canlı alanlarında yıl boyu 

sabitlenmesi (4. sınıf )                                                               

-Su olmasaydı? Konulu resim ve pankart çalışması (2. 

3. 4. Sınıf)                                                                                  

          

      

     

                               

KASIM                                                                                     

-Eko Tim öğrencileriyle birlikte okul içindeki muslukların 

kontrol edilerek bozuk musluk tespitinin yapılması ve varsa 

okul idaresine bildirilmesi                                                          

-Atık kutularının belirlenmesi                                                    

-Pano çalışmalarının yapılması ve güncellenmesi                          

-<<Su yaşamdır>> konulu afiş hazırlanması (3. Sınıflar)               

-<<Atık yağların doğaya verdiği zarar>> konulu poster hazırlama 
-Suyun israf edilmemesi ile ilgili farklı dillerde uyarı yazıların 
yazılması (İngilizce Zümresi) 

   

     

    

     

  

ARALIK                                                                                   

-Su nasıl kirlenir? (3. sınıf)  (Temizlik maddeleri, 

deterjanlar, hava kirliliğinin suya etkisi)                                        

-Yer altı suları ve önemi (4. Sınıf)                                                   

-<<Su yaşamdır>> konulu afiş yarışması (2. Sınıf)                                

-Kirli ve temiz su farkının mikroskopta incelenmesi (4. 

Sınıf)                                                                                             

-Su döngüsünü anlatan afiş çalışması 

 

OCAK 

 

-Suyun arıtılmasının panoda sergilenmesi                                     

-Belediyelere düşen görevlerin araştırılması                                

-Su kaynaklarının verimli kullanılması (Pano)                                 

-Dönem sonunun raporunun hazırlanarak eko okul ulusal 
koordinatörlüğüne ulaştırılması 

   

    

ŞUBAT 

 

-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımızla ilgili çalışma kağıtlarının 
hazırlanıp panoda sergilenmesi; Rüzgar Enerjisi, Güneş 

Enerjisi, Suda elde edilen enerji (3. Sınıflar)                              

-Damlama sulama sistemleri hakkında bilgilendirme (4. 

Sınıflar)                                                                                       

-Su ile ilgili şarkı öğrenimi (2. Sınıflar) 

  

MART                                                                                                                     

 

-22 Mart Dünya Su Günü uygulamaları ve şarkı öğrenimi (1. 2. 

3. 4. Sınıflar)                                                                             

-Okul bahçesinde ağaçları ve çiçekleri sulamak amacıyla 

yağmur suyunu toplama çalışması yapılması ve okul bahçesinin 
belirli yerlerine kaplar yerleştirilmesi (4. Sınıf)                         

-Doğa konulu resimler (1. Ve 2. sınıflar) 

   

   

NİSAN 

 

-Kentimizin su nerden geliyor? Barajlarımız hakkında 
bilgilendirme (4. Sınıf) 

-Suda yaşayan canlılar ve özellikler (3. Sınıf) 

-Doğadaki canlılar ile ilgili resim yapılması (1. 2. sınıflar)  -Sudaki canlılar konulu afiş çalışması (3. sınıflar) 

Koordinatör Öğretmenler 

Eko-tim 

İlk Kademe öğretmenleri 

Görsel Sanatlar öğretmeni  .Beden Eğitimi 

Öğretmenleri 

MAYIS -HAZİRAN 

 

 

  • Koordinatör Öğretmenler

 

-Deniz kirliliği ve nedenleri? Konularının Sınıfta işlenmesi 
-Su sporlar ve önemi (4. Sınıf) (Beden Eğitimi) 

-5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamalarının yapılması 

-Yıl içinde yapılan tüm çalışmaların sunum haline getirilerek  sergilenmesi 

-Eko Okul Eylem Planı Yıl Sonu Raporu Hazırlanması 

  • Eko-tim
  • İlk Kademe öğretmenleri
  • Görsel Sanatlar öğretmeni
  • Beden Eğitimi Öğretmenleri