fbpx

EĞİTİM FELSEFEMİZ

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Eğitim anlayışımız öğrencinin kendi ayakları üzerinde bir birey olarak durabilmesini ve öğrendiği bilgileri yaşamına entegre ederken toplumsal duruşunu kazanabilmesini hedefler.

Benimsediğimiz yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerimizin sahip olduğu mevcut algı düzeyinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesini ve elde edilen veriler ışığında öğrencilerin bir üst öğrenme sürecine taşınmasını sağlar.

Öğretmenlerimiz, öğrenci odaklı faaliyetler tasarlayıp uygulamanın yanı sıra öğrenmeyi yönlendirir ve teşvik eder. Öğretmen, öğrencileriyle korumacı bir ilişki geliştirir. Bu ilişki, okulun destekleyici sistemi tarafından pekiştirilerek öğrencinin entelektüel, duygusal, fiziksel açılardan gelişimini sağlar. Öğretmenler, düzenli mesleki gelişim eğitimleri alarak, mesleki okumalar ve tartışmalar yaparak yaşam boyu öğrenmeyi biçimlendirirler.
Öğretim, öğrenme ve destek bütünlüğü içerisinde tekrarlayan değerlendirmeler, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olarak gelişimlerini sağlar.