fbpx

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir. Öğrencilerimizin sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinmelerini, beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olmalarını, kendilerine güven duymalarını, görev ve sorumluluk almalarını, dostça oynamalarını ve yarışmalarını hedeflemekteyiz.

Okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak öğrencilerimize beden eğitimi derslerinde basketbol, yüzme, voleybol, jimnastik, futbol, atletizm, hentbol, masa tenisi dallarında temel becerileri kazandırmaktayız.

Ayrıca Beden Eğitimi Bölümü, okul takımlarının oluşturulması ve her öğrencinin ilgi ve beceri seviyesi doğrultusunda okul takımlarına yönlendirilmesi için düzenlemeler yapmakta ve öğrencilerimizi çalıştırmaktadır. Okulumuzdaki tüm öğrencilerin katılabileceği turnuvaları da yıl içerisinde organize etmektedir.

Konulara Genel Bakış:

Anasınıfı,1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilere temel beceriler kazandırılması esastır. Bu temel beceriler: denge, koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, topa vurma gibi hareketlerdir. Sinir-kas sistemi bu dönemde öğrenmeye çok açık olduğundan öğrencilerin kuvvetli olduğu yön dışında, zayıf olduğu yönlerini de geliştirerek beynin her iki lobunun kullanıldığı çalışmalar yapılmaktadır (sağ, sol el-sağ, sol ayak vb.) Bu çalışmaların yanı sıra, çocuğun doğal özelliklerini ortaya koyduğu oyun ve yarışmalar da derslerimizin bir parçasıdır. Bu beceriler, yaşam için gerekli olduğundan çalışmalara bu yönde ağırlık verilip öğrencilerin mevcut kapasitelerini en üst seviyeye ulaştırmak hedeflenmektedir.

4 ve 8. sınıflar arası daha önceki yaşlarda uygulanan hareketlerin geliştirildiği, başkalarının yardımı olmadan çeşitli oyunlar ve yeni hareketlerin öğrenildiği bir gelişme dönemidir. Bu dönemde takım sporlarına başlanarak işbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, liderlik yapabilme, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme gibi özellikler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ders içi yapılan çalışmaların pekiştirmesi niteliğinde, öğlen aralarında sınıflar arası futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm (uzun atlama, 100 m. koşu) branşlarında öğrencilerin yarışma ve turnuvalarla sosyal, fiziksel, duygusal gelişimleri desteklenmektedir.