fbpx

ANAOKULU

0-6 yaş arası dönem, bireyin merak duygusunun çok fazla olduğu buna bağlı olarak da öğrenmenin en yoğun yaşandığı dönemdir. Biz de anaokulumuzda, High Scope eğitim yaklaşımı ve Gems programından faydalanarak yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, sorumluluk alan, başka fikirlere saygı duyan, yaparak yaşayarak öğrenen, dilimizi etkin şekilde kullanan, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.


Beylikdüzü Ak Anaokulu İngilizce Eğitimi

Okul öncesi dönem, bireyin zihinsel, kültürel, duygusal ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu ve öğrenmeye en elverişli dönemlerinden biridir. Bu anlamda, dil eğitiminin kalıcılığı da yadsınamaz. Bireyin, kendi dilinden başka bir dilin varlığını hissetmesi ve bu dile karşı olumlu tutum geliştirmesi, sonraki zamanlarda dili öğrenmesini daha da kolaylaştıracaktır.

Amerikan Kültür Kolejleri’nde çift dilli eğitim sistemi anaokulundan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimiz  gün içersinde İngilizce Öğretmeni ile birlikte günlük dili öğrenmekte ve pekiştirmektedirler. Eğitim ve öğretim programlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı, sınıf öğretmenlerimiz tarafından uygulanan programa paraleldir. Bu yüzden de öğrencilerimizde ‘Anlamlı Öğrenme’ oluşur. 4 yaş, 5 yaş ve 6 yaş öğrencilerimizle yaptığımız İngilizce derslerinin içeriği aşağıdaki etkinlikleri kapsamaktadır.

Etkinliklerimiz

  • Takvim Zamanı (Calendar Time)Her gün Takvim zamanı etkinliği ile öğrencilerimizin hem Türkçe hem de İngilizce olarak günleri, ayları, mevsimleri, günün tarihini, sayıları tekrar ederek ve geçmişte öğrendikleri temalara göre tekrarlar yaparak dili edinmeleri amaçlanır.
  • Müzik ve Hareket (Music – Action) Dil ediniminde öğrencilerimizin dinleme yapmaları, dili birincil ağızdan duymaları büyük önem taşımaktadır. Müzik ve Hareket etkinliklerinde öğrenciler, dili ve dilin yapısını gizil öğrenme vasıtası ile eğlenirlerken edinirler.
  • Sanat Etkinliği  (Art Activity) Öğrencilerimiz bu dönemde somut işlemler dönemindedirler. İngilizce Sanat Etkinliklerinde öğrencilerimizin öğrenilen temaya uygun etkinlikler yaparak öğrenmeyi somutlaştırmaları, böylelikle öğrenmeyi kalıcılaştırmaları amaçlanır.
  • Drama & Kukla (Drama & Puppet) Öğrencilerimizin dil edinimlerinde en az dinlemeleri kadar dili birebir sınıf içerisinde kullanmaları da önem taşır. Her hafta yaptığımız drama ve kukla etkinliklerinde öğrencilerimizin, temaya uygun öğrendikleri kelimeleri ve kalıpları kullanma fırsatı bulmaları amaçlanır.
  • Hikaye Etkinliği (Storytime Activity) Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri okulumuzda en çok önem verdiğimiz noktalardan biridir; bu yüzden öğrencilerimizin haftada iki saat Hikaye Zamanı etkinliğinde, haftanın temasına uygun hikayeler dinleyerek öğrenilenleri pekiştirme, sorulanı anlama – cevap verme ve İngilizce iletişim kurma becerilerini geliştirilmeleri amaçlanır.
  • Matematik (Mathematics) Öğrencilerimizin matematik dersinin oyuncu, eğlenceli yüzünü tanımaları böylece de mantıksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
  • Oyun (Games)

Öğrencilerimizin eğlenirken dili edinmeleri, dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri olmazsa olmazımızdır. Oyun etkinliklerinde amacımız öğrencilerimizin oyun oynarlarken dili kullanmaları ve eğlenerek öğrenmeleridir.

  • Gizli Resimler (Hidden Pictures)

Öğrencilerimizin konsatrasyon becerilerinin arttırılmasını hedefleyen bu etkinliğimizde büyük resmin içerisindeki gizli objeler büyük bir dikkatle bulunur.

  • Ses Eğitimi (Jolly Phonics)

Öğrencilerimiz hazırlık sınıflarında İngilizce ses eğitimi alırlar. Sınıf öğretmenleri ile Türkçe yaptıkları ses çalışmalarını İngiliz dili için de uygularlar. Ses eğitiminde amacımız farklı dillerin, farklı alfabelerinin olduğunun farkına varmaları, bir sonraki yılda öğrenecekleri alfabe için temel oluşturmaları, Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farkları ve benzerlikleri hissetmeleri ve öğrenmeleridir.

 

Spor-Sanat

*Görsel sanatlar

*Oyun ve fiziki etkinlik

*Yüzme

*Satranç

*Bale /Dans

*Müzik