Anaokulu

Anaokulumuz da milli eğitim müfredatına bağlı kalınarak high scope yaklaşımı ve Gems programından faydalanılarak öğrencilerimizin kendi tercihlerini yapmalarına,karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uzman kadromuz ile yaratıcı girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başka fikirlere saygı duyan yaparak yaşarak öğrenen, dilimizi etkin şekilde kullanan Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ana programımız ise Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sanat etkinlikleri,Türkçe Dil Etkinlikleri, proje çalışmaları, araştıralım-öğrenelim fen ve doğa etkinlikleri İngilizcedir.

Dil Eğitimi
Beylikdüzü Ak Anaokulu İngilizce Eğitimi

Okul öncesi dönem, bireyin zihinsel, kültürel, duygusal ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu ve öğrenmeye en elverişli dönemlerinden biridir. Bu anlamda, dil eğitiminin kalıcılığı da yadsınamaz.

İllkokul çağına gelmiş ancak daha önce İngilizce ile ilgili önbilgisi olmayan bireyler, İlkokulda ve sonrasında da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedirler.

Okul öncesinde bireyin, kendi dilinden başka bir dilin varlığını hissetmesi ve bu dile karşı olumlu tutum geliştirmesi, sonraki zamanlarda dili öğrenmesini daha da kolaylaştıracaktır. Amerikan Kültür Kolejleri’nde çift dilli eğitim sistemi anaokulundan itibaren başlamaktadır. Eğitim ve öğretim programlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı, sınıf öğretmenlerimiz tarafından uygulanan programa paraleldir. Bu yüzden de öğrencilerimizde ‘Anlamlı Öğrenme’ oluşur. Öğrencilerimiz tüm gün bir İngilizce Öğretmeni ile birlikte günlük dili öğrenmenin ve pekiştirmenin yanı sıra;  5 yaş ve 6 yaş öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce etkinlikler yapmaktadırlar. Etkinliklerimiz :

4 Yaş :  (Haftada 10 Saat)
Her gün Takvim Zamanı (Calendar Time)
Haftada 1 saat Müzik & Hareket (Music & Action)
Haftada 1 saat Jolly Phonics (İngilizce Ses Eğitimi*)
Haftada 2 Saat Sanat Etkiniği  (Art Activity)
Haftada 2 Saat Hikaye Zamanı (Story Time + Drama & Puppet )
Haftada 2 Saat Oyun (Games)
Haftada 2 Saat  Matematik (Mathematics)

*Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 Yaş için öngördüğü sesli harfler ile paralel İngilizce harf eğitimdir.

5 Yaş :  (Haftada 10 Saat)
Her gün Takvim Zamanı (Calendar Time)
Haftada 1 saat Müzik & Hareket (Music & Action)
Haftada 1 saat Jolly Phonics (İngilizce Ses Eğitimi*)
Haftada 2 Saat Sanat Etkiniği  (Art Activity)
Haftada 2 Saat Hikaye Zamanı (Story Time + Drama & Puppet )
Haftada 2 Saat Oyun (Games)
Haftada 2 Saat  Matematik (Mathematics)

*Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 Yaş için öngördüğü sesli harfler ile paralel İngilizce harf eğitimdir.

6 Yaş : (Haftada 10 Saat)
Her gün Takvim Zamanı (Calendar Time)
Haftada 2 Saat Müzik & Hareket (Music & Action)
Haftada 2 Saat Sanat Etkinliği (Art Activity)
Haftada 2 Saat Hikaye Zamanı (Story Time + Drama & Puppet)
Haftada 1 Saat Jolly Phonics (İngilizce Ses Eğitimi)
Haftada 1 Saat Oyun (Games)
Haftada 2 Saat Matematik (Mathematics)

Etkinliklerimiz

  • Takvim Zamanı (Calendar Time) Her gün Takvim zamanı etkinliği ile öğrencilerimizin hem Türkçe hem de İngilizce olarak günleri, ayları, mevsimleri, günün tarihini, sayıları tekrar ederek ve geçmişte öğrendikleri temalara göre tekrarlar yaparak dili edinmeleri amaçlanır.
  • Müzik ve Hareket (Music – Action) Dil ediniminde öğrencilerimizin dinleme yapmaları, dili birincil ağızdan duymaları büyük önem taşımaktadır. Müzik ve Hareket etkinliklerinde öğrenciler eğlenirlerken hem de dili ve dilin yapısını gizil öğrenme vasıtası ile edinirler.
  • Sanat Etkinliği (Art Activity) Öğrencilerimiz bu dönemde somut işlemler dönemindedirler. İngilizce Sanat Etkinliklerinde öğrencilerimizin öğrenilen temaya uygun etkinlikler yaparak öğrenmeyi somutlaştırmaları böylelikle öğrenmeyi kalıcılaştırmaları amaçlanır.
  • Drama & Kukla (Drama & Puppet) Öğrencilerimizin dil edinimlerinde en az dinlemeleri kadar dili birebir sınıf içerisinde kullanmaları da önem taşır. Bu yüzden her hafta yaptığımız drama ve kukla etkinliklerinde öğrencilerimizin hem temaya uygun öğrendikleri kelimeleri ve kalıpları kullanma fırsatı bulmaları hem de dili kullanarak öğretmenlerimizle birlikte (pronounciation) telaffuzlarını geliştirmeleri amaçlanır.
  • Hikaye Etkinliği (Storytime Activity) Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri okulumuzda en çok önem verdiğimiz noktalardan biridir; bu yüzden öğrencilerimizin haftada iki saat Hikaye Zamanı etkinliğinde, haftanın temasına uygun hikayeler dinleyerek öğrenilenleri pekiştirme, sorulanı anlama – cevap verme ve İngilizce iletişim kurma becerilerini geliştirilmeleri amaçlanır.
  • Matematik (Mathematics) Öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri ile öğrendikleri, toplama çıkarma işlemlerini; birer birer, onar onar sayma etkinliklerini İngilizce de uygularlar. Böylece öğrendiklerini tekrar etme, pekiştirme ve ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
  • Oyun (Games)

Öğrencilerimizin eğlenirken dili edinmeleri, dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri olmazsa olmazımızdır. Oyun etkinliklerinde amacımız öğrencilerimizin oyun oynarlarken dili kullanmaları ve eğlenerek öğrenmeleridir.

  • Ses Eğitimi (Jolly Phonics)

Öğrencilerimiz Hazırlık Sınıflarında İngilizce ses eğitimi alırlar. Sınıf öğretmenleri ile Türkçe yaptıkları ses çalışmalarını İngiliz dili için de uygularlar. Ses eğitiminde amacımız farklı dillerin, farklı alfabelerinin olduğunun farkına varmaları, bir sonraki yılda öğrenecekleri alfabe için temel oluşturmaları, Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farkları ve benzerlikleri hissetmeleri ve öğrenmeleridir.

Sosyal kültürel

Anasınıfımız da yıl içerisinde hazırladığımız plana uygun konumuz ile alakalı pekiştirici faaliyetler yapılmaktadır. ( biz sosyo kültürel faaliyetlerimize seminer döneminde karar veriyoruz tiyatro sinema ve meslek gezileri kesin.)

Spor-Sanat

*Görsel sanatlar

*Oyun ve fiziki etkinlik

*Yüzme

*Satranç

*Bale /Dans

*Müzik