fbpx

AKADEMİK DEPARTMANLAR

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

“Çift Dilli Eğitim” iki farklı dil, iki farklı düşünme biçimi…”

Çift dilli eğitim ile öğrencilerimiz iki farklı dili, iki farklı kültürü ve dolayısıyla iki farklı düşünme becerisini aynı anda geliştirir. Daha da önemlisi, ana dili öğrenmedeki süreçleri İngilizce öğrenmede bilfiil yaşayarak, anaokulundan ortaokul son sınıfa kadar doğal yaşam ortamı içerisinde keşfederler.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/2-500x350.jpg

YOĞUN İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

İngilizceyi ders olarak değil, hayatın içinde her zaman kullanacakları önemli bir enstrüman olarak görüyoruz.

İngilizce eğitiminde; ders odaklı, katı müfredat esaslı, gramer tabanlı uygulamaların sonuç alamadığı gün gibi açık bir gerçek artık. Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji olarak bizler, özel okul öğrencilerinin en önemli ayrıcalığı olan İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmelerini sağlayan yoğun İngilizce programları uygulamaktayız. Bu yoğunluğa öğrencilerimizin gün içinde sınıf ve teneffüs gibi doğal ortamlarda kullandıkları günlük ve sosyal İngilizceyi de eklediğimiz zaman başarı kaçınılmaz oluyor.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/24489661-Pupils-In-Class-Using-Digital-Tablet-With-Teacher-Stock-Photo-500x350.jpg

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ AKADEMİK PROGRAMLAR

“Akademik programları müfredat gerekliliği olarak değil, hayatın içinde var olan gerçekliğiyle ele alıyoruz.”

Ana sınıfından itibaren ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz  akademik alanlarda belirlenen kazanımlara paralel olarak hazırlanmış “zenginleştirilmiş akademik programlar” öğrencilerimizin en üst düzeyde bilgi edinmelerini sağlıyor. Tüm akademik dersler ek müfredatlar ile desteklenirken, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri tüm sınıflar düzeyinde özel olarak hazırlanmış ve ileri müfredat programları ile zenginleştirilmiştir. Bu esnada kurumumuzca öğrencilerimize olimpiyat takımlarıyla ulusal ve uluslararası arenada kendilerini ve okulumuzu temsil etme yetisi de kazandırılmaya çalışılmaktadır.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/2-1-500x350.jpg

SINAV DESTEK PROGRAMLARI

“Ulusal ve uluslarası sınavlar; uyguladığımız eğitim – öğretim programlarının sonuçlarını aldığımız; en nesnel, en objektif ve en geçerli verilerdir. “

Sınavlar; eğitim programları ve sistemlerinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Aynı zamanda eğitimde değişim ve gelişimin de en çok yaşandığı alanlardan biridir. Sınavların bu değişken yapısı bir yana, değişmeyen yapısı üzerine kurulacak olan sınav destek programları her durumda öğrenciyi başarıya götürecektir.

Sınav Destek Programlarımız, okuduğunu anlama ve yorumlama, ana derslerde temel akademik bilgilerin ve kazanımların edinilmesi, hazırlık döneminde sürece yayılan bir çalışma ve objektif ölçme ve değerlendirme uygulamaları üzerine kuruludur.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/42401801-Elementary-School-Pupils-Sitting-Examination-In-Classroom-Stock-Photo-500x350.jpg

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF UYGULAMALAR

“Ölçme ve Değerlendirmeyi bir sonuç olarak değil, süreci yöneten önemli bir veri kaynağı olarak görüyoruz.”

Ölçme ve Değerlendirme, ana sınıflarımızdan ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize kadar tüm sınıflar düzeyinde  verdiğimiz eğitimleri süreçte değerlendiren ve uygulamalarımızı yönlendiren yegane bilimsel verilerdir. Tüm ölçme araçlarının kullanıldığı sistemde değerlendirmeler dönem sonunda çeşitli değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştırılır. Veriler, öğrenci özelinde dijital ortamda arşivlenerek, öğrencilerimizin öğretim hayatı boyunca saklanır.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/26449926-Students-or-pupils-of-school-class-writing-an-exam-test-in-classroom-Stock-Photo-500x350.jpg

SERTİFİKALI SOSYAL, KÜLTÜRELİ SPORTİF ETKİNLİKLER VE KULÜPLER

“Yapılan her işin, geçerli bir belgesi olmalı; her başarının bir kupası, bir hikayesi olduğu gibi… ”

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da yeteneklerini keşfetmek ve ilgi duydukları alanlarda onları desteklemek belirginleşmiş kurumsal hedeflerimizdendir. Bu anlamda öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirme amacıyla çok geniş bir yelpazede kurulmuş öğrenci kulüplerinde yapılan tüm çalışmalar temel ve ileri düzey olarak derecelendirilmekte, programları başarıyla tamamlayan öğrenciler ise sertifikalandırılmaktadır.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/68985548-happy-children-making-high-five-at-robotics-school-Stock-Photo-500x350.jpg

BİREYSEL GELİŞİM TAKİP VE DESTEKLEME PROGRAMLARI

“Takip ve denetim, tüm programlarımızın başarısının yegane sebebidir.“

ÖTS (Öğrenci Takip Sistemi) her öğrencimizin bizim için “özel” olduğunu ispatlar cinsten bir çalışma. Tüm bölümler haftanın son gününde ortak gündemi öğrencilerimiz olan bir çalışma toplantısında dersine girdikleri tüm öğrencilerimizi, tek tek değerlendirerek, başta akademik gelişimleri olmak üzere, sosyal, psikolojik, kültürel ve sportif yönlerinden ele alırlar. Tüm değerlendirmeler ışığında ortak amaç, öğrencilerimizin verilen programları en iyi şekilde almalarını sağlamaktır. Ayrıca Dikkat Eğitimi, Değerler Eğitimi, Çevre Eğitimi, Sağlıklı Beslenme gibi programlar da kurumsal bir politika olarak öğrencilerimizin geneline uyguladığımız nitelikli çalışmalarımızdandır.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/8453844-Female-Primary-School-Pupil-And-Teacher-Working-At-Desk-In-Classroom-Stock-Photo-500x350.jpg

ULUSAL, ULUSLARARASI ETKİNLİK, OLİMPİYAT ÇALIŞMALARI VE YARIŞMALAR

“Okul, ilçe, il sınırları ölçeğinde değil; hayata atıldığımızda yaşadığımız ülke ve dünya ölçeğinde düşünmeliyiz.”

Kurumumuz; eğitim – öğretim alanlarında düzenlenen tüm yarışma, olimpiyat, etkinlik ve organizasyonlara ilke olarak katılma kararındadır. Ancak pedagojik değerlere uygunluk, öğrenci kazanımları, nesnellik, objektiflik, ulusal ve uluslararası geçerlilik esasları bu katılım kararı için önemli kriterlerimizdendir.

Başta akademik olmak üzere; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ana sınıflarımızdan ortaokulumuza kadar tüm bölümlerimizdeki öğrenciler katıldıkları bu etkinliklerden dolayı “katılım sertifikası”, başarılı oldukları alanlarda da “başarı sertifikası” alırlar.

http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/45175939_l-500x350.jpg