fbpx

İngilizce Anaokulu

Anaokulumuz da milli eğitim müfredatına bağlı kalınarak high scope yaklaşımı ve Gems programından faydalanılarak öğrencilerimizin kendi tercihlerini yapmalarına,karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uzman kadromuz ile yaratıcı girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başka fikirlere saygı duyan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

İngilizce İlkokul

Çağın tüm olanaklarını kullanabilen ve bunlara etik değerler çerçevesinde yenilerini katan, geleceğe güvenle bakan, ana dilini ve birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanan, toplumsal ve evrensel değerlere eleştirel bir bakış açısıyla sahip çıkan, bilimi, sanatı ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimseyen, yapıcı bir yaklaşımla etkili iletişim kuran ve bunu kararlılıkla sürdüren, bireysel farklılıkları zenginlik olarak benimseyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Anaokulundan itibaren, eğitim hayatlarının temelini en iyi şekilde atan öğrencilerimiz, eğitim yolculuğunun bu aşamasında tüm dersleri alanında uzman ve deneyimli branş öğretmenleri eşliğinde işlerler. Her ders kendi materyalleri ile hazırlanmış derslik ve laboratuvarlarda öğrenciye aktarılır. Böylece dersler öğrenciler için olabildiğince somut hale getirilmiş ve tüm kazanımları yaşayarak edinmeleri sağlanmış olur.

Okul Video Turu

“Biliyoruz ki; biz iyi eğitim almış bireyler yetiştirdiğimiz sürece varız. Varlık sebebimizi asla unutmayacağız.”

Neden Amerikan Kültür Kolejini Seçmeliyim?

Uzman Eğitim Kadrosu

Uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla 18-22-24 kişilik sınıflardan oluşan sınıflarda sınıf ve branş öğretmenleri eşliğinde tüm aktiviteler özenle işlenmektedir.

Değerler Eğitimi

Erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur.

 

Okul-Aile İşbirliği

Öğrencilerimizin, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Atatürk İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirilmeleri için, eğitim-öğretim sürecinde ailelerin de aktif bir paydaş olduğu anlayışı ile hedeflere ulaşılması noktasında, okulumuzda büyük önem taşımaktadır. Tutum, yaklaşım ve iletişimde ortak hareket edilmesi, eğitimin verimliliğinde ve kalıcılığında arttırıcı bir etkiye sahiptir.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda geliştirilmeleri ve sosyal hayata hazırlanmaları amaçlı çeşitli kulüp çalışmaları yapılır.

Çeşitli Branş Dersleri

İngilizce, satranç, yüzme, binicilik gibi birçok eğlenceli aktiviteler ile eğlenerek öğreniyoruz.

Çift Dilli Eğitimi

Öğrencilerin erken yaşlarda İngilizce dil becerilerini doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu program ile öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmektedir

Lego Robotik

İlkokul ve ortaokul seviyesinde Lego Technic ve Robotik ile öğrencilerimiz eğlenirken öğreniyor, keşfe dayalı süreçte öz güven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bireyler olma yolunda ilerliyor.

KODLAMA

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji olarak Kodlama Eğitimi, ana sınıfından itibaren tüm sınıf seviyelerinde uygulanmaktadır. Okulumuzda KODRİS kodlama eğitimi platformu kullanılmaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, okulumuzda uygulanan tüm sınavların, planlama, uygulama ile sınav sonuçlarının değerlendirilip ilgili birimlere raporlandırıldığı merkezdir. Birim ayrıca tüm sınav sonuçlarını detaylı olarak arşivler ve öğrencinin öğrenim hayatı boyunca muhafaza eder. Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz, bir yılda 14 farklı sınav, altı farklı karne hazırlar. Bir öğretim yılında tüm sınıflar düzeyinde en az 300 civarında MEB sınavı, 60 genel deneme sınavı, sınav gruplarına 30’ar adet deneme sınavı ve 600’ün üzerinde KTT sınavı uygulamaktadır.

“Biliyoruz ki; biz iyi eğitim almış bireyler yetiştirdiğimiz sürece varız. Varlık sebebimizi asla unutmayacağız.”

Kayıt Dönemi Başladı

2023-2024 Yılı Avantajlı Yeni Yıl Kayıt Avantajlarından Faydalanın.

İngilizce Anaokulu, İngilizce İlkokul ve Akademik Ortaokul Kayıtları İle İlgili Bilgi Almak İçin Formu Doldurun Biz Sizi Arayalım.