http://www.beylikduzuamerikankoleji.com/wp-content/uploads/2018/02/Primary-1150x320.png

ORTAOKUL

Anaokulundan itibaren eğitim hayatlarının temelini en iyi şekilde atan öğrencilerimiz, eğitim yolculuğunun bu aşamasında tüm dersleri alanında uzman ve deneyimli branş öğretmenleri eşliğinde işlerler.
Her ders kendi materyalleri ile hazırlanmış derslik ve laboratuvarlarda öğrenciye aktarılır.
Böylece dersler öğrenciler için olabildiğince somut hale getirilmiş ve tüm kazanımları yaşayarak edinmeleri sağlanmış olur.
Derslerde eksik kalan konuların pekişmesi ve SBS hazırlığı için okul saatleri içinde yapılan etüt ve ek ders çalışmalarında öğrenciler
seviyelerine göre gruplara ayrılarak desteklenirler.
İngilizce dersleri alanında uzman İngilizce öğretmenleri ve anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından işlenir.
Öğrenciler görsel ve işitsel eğitim donanımlarının kullanıldığı İngilizce dersliklerinde ve yabancı dil laboratuvarında eğitim görürler.

Öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan İngilizce ESOL, TOEFL; Almaca FIT ve START sınavlarına girmeleri için teşvik edilir.
Böylece yabancı ediniminde geldikleri noktayı görme şansı bulurlar.

Öğrencilerimizin yabancı dili farklı kültürlerle etkileşim içinde yaşayarak öğrenmeleri ve geliştirmeleri amacıyla yurtdışına geziler,
öğrenci değişim programları ve yaz okulu çalışmaları yapılır.

Rehberlik biriminin desteği ile kendi davranışlarının, duygularının farkında olan ve sorgulayan öğrencilerimiz,
ilgi ve yeteneklerini keşfederek yaşama hazırlanmaktadırla
Öğrencilerimizin eğitim – öğretim hizmetlerinden etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
akademik gelişimlerini yakından takip etmek,
onları sosyal ve kültürel konularda doğru yönlendirebilmek, en önemlisi zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğini bir bütün
olarak geliştirebilmek amacı ile okulumuzda
“Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır.
Kendine güvenen, çevresine karşı duyarlı ve saygılı, sorumluluklarını yerine getiren,
işbirliğinin önemini bilen, problem çözme becerisi gelişmiş,
sağduyulu, bir vatandaş olarak gelecekte de iş dünyasında etkin bireyler yetiştirmek amacıyla
programımıza dahil ettiğimiz “Yaşayan Değerler Eğitimi”ni uygulamaktayız.

Recent News

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji 2014 Yılından beri yenilikçi eğitim anlayışıyla ve öğrenci merkezli yaklaşımıyla hizmet vermeye devam ediyor

  • Kavaklı Mahallesi, Deniz Aktaş Cad. No:30 Beylikdüzü/İSTANBUL
  • 444 8 212
  • info@beylikduzuamerikankoleji.com

Newsletter

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!

Facebook
Facebook
Instagram
YouTube
YouTube