fbpx

İLKOKUL

Eğitim Yaklaşımımız

Amerikan Kültür Koleji öğrencilerimiz için anlamlı, onlara çekici gelen ve kendi sınırlarını zorlayan;
öğrencilerin hangi eğitim yöntemleriyle en iyi öğrenecekleri ve öğrenme sürecinin
değerlendirilmesinin stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modeline sahiptir.

Amerikan Kültür Koleji İlkokulu öğrencilerini, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, duygusal, sosyal ve
akademik yönden yüksek standartlara sahip, mutlu bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Amerikan Kültür Koleji genç bir insanın 21. Yüzyılda mutlu ve başarılı olabilmesi için kendini
tanıması, potansiyelinin farkına varması ve var olan potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesi
için eğitim hayatında desteklenmesi gerektiğine inanır.

Dil Eğitimi

Amacımız

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji’nde amacımız öğrencilerimizin, bilingual (çift dilli) eğitim sistemi
ile yabancı dili, bir ders veya bir zorunluluktan çok günlük yaşamın bir parçası haline getirebilmesi,
yabancı dil konusunda kendine güvenen, anlayan ve kendisini ifade edebilen, böylelikle farklı
kültürlerle ilgili bilgi sahibi olan bir dünya vatandaşı yetiştirmektir.

Çift Dilli Eğitim

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji olarak yabancı dilin erken yaşta öğrenilmesinin önemini
bilmekte ve anaokulundan itibaren çift dilli eğitim uygulamaktayız. İlkokulda öğrencilerimiz belirli
dersleri ( Fen ve matematik) hem Türkçe hem de İngilizce işleyerek öğrenmeyi anlamlı hale
getirmekte ve uygulamaktadırlar.

İkinci yabancı dil: Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji öğrencileri 2. Yabancı dili öğrenmeye ve
öğrenimini sürdürmeye isteklidir. Bu sebeple 3. Sınıf itibari ile hafta da iki ders saati olmak üzere iki
Almanca eğitimi almaktadır.

Bilingual Eğitim Modeli

Bilingual eğitim modelinin ortaya çıktığı dönem ve ülkelerde, bu modelin uygulanabilmesi için bir sınıfta 2 dili kullanabilen 1 öğretmen (sınıf öğretmeni) bulunuyordu ve hala Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde sınıfta bulunan 1 öğretmen her türlü eğitim – öğretim uygulamsını 2 dili kullanarak yapmaktadır.

Ancak, ülkemizde hedef dil olan İngilizce dili ile eğitim – öğretim yapabilecek sınıf öğretmeni pek de mevcut değildir. Bu nedenle, model ülkemizde “team teaching”( Takım öğretimi) yapabilecek 1 sınıf öğretmeni – ya da branş öğretmeni ile 1 İngilizce öğretmeninin bir arada olması şeklinde uygulanmaktadır. Burada asla ödün verilmemesi gereken nokta ”takım öğretimi” yani 2 öğretmenin işbirliği içinde eğitim ve öğretim yapıyor olmasıdır. Sınıftaki 2 öğretmen de eşit derecede öğretmendir. Birinin diğerinin asistanı, yardımcısı, yedeği olması gibi algı yaratacak uygulamalardan kaçınmak esastır.

Amerikan Kültür Kolejlerinde uygulanması önerilen İlkokul Bilingual Eğitim Modeli aşağıdaki gibidir.

● Sınıf öğretmeninin sorumluluğunda olan Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilgisi gibi temel derslerin yıllık kazanımları ile oluşturulmuş bir eğitim koçluğu yıllık programı bulunmalıdır.

● Eğitim Koçları Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi gibi sanat – spor ve kültür derslerine de eşlik etmeli; bu alanların kazanımları ile hazırlanmış yıllık bir plana sahip olmalıdırlar.

● Eğitim koçları yıllık planları doğrultusunda eşlik ettikleri derslerin son 10 dakikasında programlarını, o derste uygulanan içeriklere bağlı olarak uygulamalıdırlar. ( O derste ana dili öğretmeni 2 basamaklı sayılar ile toplama yapıyor ise eğitim koçu da son 10 dakika aynı terminoloji ile İngilizce olarak etkinliklerini uygulamalıdırlar. )

● Derslere eşlikte eğitim koçları için önerilen eşlik yoğunluğu,günde en az 3 ders (haftada 15 derse eşlik), ideali her dersin son dakikaları olsa da, günde 5 ders (haftada 25 ders) olarak ortalama bir uygulama önerilmektedir. ( 40 dakikalık bir dersin son 10-15 dakikasında öğretimi yapacak olan eğitim koçunun, o ders saatinde 40 dakika boyunca sınıfta olması, son 10-15 dakika için, o derste yapılanları izledikten sonra daha etkili olacağı yönündedir. Öğretmenin son 10-15 dakika sınıf kapısından girerek kendi planını uygulaması aslında modelin özüne aykırıdır. Geçen 25-30 dakika içerisinde sınıf içinde kendi planı dışında neler olduğunun bilinmemesi, eğitim koçluğu uygulamasını zayıflatır. Önerilmez.)

● Eğitim Koçları, eşlik derslerinin yanı sıra haftada en az 3, en çok 6 saat olmak üzere İngilizce dili ders saatine sahip olmalı, bu derslerde okulun belirlediği İNGİLİZCE BECERİ Eğitimi programını kendilerine atanan ders kitapları ve dijital kaynaklarla yürütmelidir. ( Halihazırda ilkokulda Kids WEB kitabı, Highlights Dijital Kütüphane uygulaması ve Çalışma kitabı) ayrıca branş İngilizce öğretmeninin takip ettiği Ana ders kitabının Konuşma Becerileri ( speaking skills) bölümlerinden sorumlu olmalılar.

İngilizce Kulüpleri ve Uluslararası Etkinlikler

Öğrencilerimizi okul içi ve dışı aktivitelerle İngilizceyi hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için
yönlendiriyoruz. Her sene öğrencilerimiz PenPals, E-twining, ve Destination Imagination gibi
uluslararası programlarda aktif roller alabilirler. Ayrıca okul içinde spelling bee, karaoke, craft,
konuşma ve benzeri faaliyet göstererek İngilizce becerilerini geliştiriyorlar.

Kitap Okuma Saati (Book Reading Time )

Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri okulumuzda en çok önem verdiğimiz noktalardan biridir; bu yüzden tüm kademelerimizde eş zamanlı olarak, haftanın temasına uygun okuma saati yaparak, pekiştirme, sorulanı anlama – cevap verme ve İngilizce iletişim kurma becerilerini geliştirilmeleri amaçlanır.

Gizli Resimler (Hidden Pictures)

Öğrencilerimizin konsantrasyon becerilerinin arttırılmasını hedefleyen bu etkinliğimizde büyük
resmin içerisindeki gizli objeler büyük bir dikkatle bulunur.

Ses Eğitimi (Jolly Phonics)

Öğrencilerimiz hazırlık sınıflarında İngilizce ses eğitimi alırlar. Sınıf öğretmenleri ile Türkçe
yaptıkları ses çalışmalarını İngiliz dili için de uygularlar. Ses eğitiminde amacımız farklı dillerin, farklı
alfabelerinin olduğunun farkına varmaları, bir sonraki yılda öğrenecekleri alfabe için temel
oluşturmaları, Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farkları ve benzerlikleri hissetmeleri ve
öğrenmeleridir.

Düşünme Becerileri

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, okulumuzda tüm kademelerde düşünme becerileri dersleri yapmaya başlıyoruz.
Bilginin tekel olmaktan çıkıp rahatlıkla ulaşılabilir hale geldiği çağımızda; yaratıcı, esnek düşünebilen, geniş kelime dağarcığına sahip, dikkatli, iyi strateji kurabilen ve sebat duygusuna sahip bireyler çok daha avantajlı olacaklar.

Bu nedenle Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji olarak, Türkiye’nin ilk ve tek bütüncül düşünme becerileri merkezi olan GeniuSpy’la işbirliğine başlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimizi yukarıda aktardığımız özelliklerle donatmak ve geleceğe hazırlamak için tüm sınıf seviyelerinde farklı programları hayata geçireceğiz.

Anaokulundan başlayarak altıncı sınıflara uzanan bir yelpazede, her hafta öğrencilerimizin zihinsel gelişimini hızlandırmak için GeniHour uygulanacak. GeniHour, her sınıfta yapılandırılmış oyunların oynandığı bir saat olacak. Bu oyun saatinde öğrencilerimiz farklı bilişsel alanlarda çalışmalar yaparken
öğretmenlerimiz de detaylı veri toplama görevlerini yürüterek gerek sınıfsal gerek bireysel bazda analizler yapacaklar. GeniuSpy merkeziyle koordineli olarak yürütülecek bu çalışmalar sayesinde hem sınıflarımızı hem de öğrencilerimizi daha iyi ve derinlemesine tanıyacak, gerekli iyileştirmeleri bilişsel ve akademik açıdan daha isabetli yapabilir hale geleceğiz.

Yedinci ve sekizinci sınıflarda ise düşünme becerileri çalışmaları daha akademik eğilimli bir hal alacak. Bu sınıflarımızda, GeniuSpy kurucusu Fırat Ataklı öğrencilerimizle küçük gruplar halinde çalışmalar yürütecek. Geçtiğimiz sene ikinci dönem sekizinci sınıflarımızla yaptığımız düşünme becerileri çalışmalarında elde ettiğimiz başarının bu sene ve sonraki senelerde öğrencilerimize daha fazla yansımasını beklediğimizi ifade edelim. Yedinci ve sekizinci sınıflarda yürütülecek grup çalışmaları sayesinde hem sınava dönük
stratejiler ve teknikler, hem de bilişsel açıdan öğrencilerimizi geliştirecek alıştırmalar yapılacak.

Öğretmenlerimize ve velilerimize verilecek seminerler ve eğitimlerle de desteklenecek olan düşünme becerileri çalışmalarının, okulumuzun eko sistemine ve öğrencilerimizin geleceğine büyük katkıda bulunacağına inanıyor, verimli bir eğitim yılı diliyoruz.