2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEVLET TEŞVİK DESTEĞİ EVRAK LİSTESİ

– Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında yer alan her madde için, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait onaylanmış belgeler olmalıdır.,

– Ailede çalışan anne ve baba, anne ile babanın ayrı olması durumunda öğrencinin velisine/vasisine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam gelirlerinin belgeleri. Anne ve baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan Taahhütnamesi (okulda başvuru esnasında doldurulacaktır.) doldurularak teslim alınacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlarından 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim

– Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümüne, üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrenci bilgileri ile e-Okul sistemi dışında yer alan kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerinin okul müdürlüğüne teslim edecektir.

– Başvuru Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlar söz konusu ise bu durumlara ait onaylı belgelerin okul müdürlüğüne teslim edilmesi.(Maddelerin detayları 2.sayfada ek-12 formunda mevcuttur.)

EK-12 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEBİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT FORMU

 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN DEĞERİ  

PUAN

1-Öğrencilerin Başarısı                                                                                                            
a) Bir önceki yıldaki başarı durumu
b) Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (Birincilik, ikincilik, üçüncülük) 70
c) Ülkemizi uluslararası olimpiyatlarda temsil etmesi (İlgili Federasyonlarca) 50
d) İl genelinde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (Birincilik, ikincilik, üçüncülük) 40
2- Ailenin Aylık Toplam Geliri
(*) 5.000 TL den az ise 350
(*) 5.001 TL – 6.500 TL arası ise 250
(*) 6.501 TL – 8.000 TL arası ise 200
(*) 8.001 TL – 9.500 TL arası ise 150
(*) 9.501 TL – 11.000 TL arası ise 100
(*) 11.001 TL – 12.500 TL arası ise 50
(*) 12.501 TL ve daha fazla 20
3- Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar
Yok 0
Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan) 60
Her bir ortaöğretim(Lise) okulu öğrencisi için (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan) 60
Açık öğretim veya askeri okul öğrencisi (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan) 60
Her bir üniversite öğrencisi için (En Fazla İki Kardeş-her biri için 40 puan) 80
4- Anne ve Babanın Durumu
Anne ve baba ölü 100
Anne veya baba ölü 80
Anne ve baba ayrı 40
Anne, baba, kardeş veya öğrencinin %50 ve üzeri oranında engelli olması (üniversite hastaneleri,

eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan raporla beyan edilmesi durumunda)

 

50

Vazife başında vefat etmiş MEB personeli çocuğu 70
5- Aldığı disiplin cezaları -100
6- Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar  

100

TOPLAM PUAN

 

DUNYA ENGELLILER GUNU:

 

Öğrencilerimiz Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu, İsmail KORKMAZ ve Eyüp GÖKTÜRK, kurucu oyuncusu Kenan SATICI ile engelleri aşan bir söyleşi gerçekleştirdi.

 

 

ELEMENT TURNUVALARI:

  “Ateş, Hava, Toprak, Su ” olmak üzere dört farklı grubun yarıştığı  “Element Turnuvalarımızın” kazananı ” Ateş” grubu olmuştur.
Tebrikler..

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji 2014 Yılından beri yenilikçi eğitim anlayışıyla ve öğrenci merkezli yaklaşımıyla hizmet vermeye devam ediyor

  • Kavaklı Mahallesi, Deniz Aktaş Cad. No:30 Beylikdüzü/İSTANBUL
  • 444 8 212
  • info@beylikduzuamerikankoleji.com

Newsletter

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!

Facebook
Facebook
Instagram
YouTube
YouTube